ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วม NRCT Open House 2024

แล้วพบกันอีกครั้งในปีถัดไปนะคะ :)


NRCT Open House 2024 ได้สิ้นสุดลงแล้วในปีนี้